제작사 GARCON

GARCON

제작사 정보

Các thành phố ngày nay đang mất đi vẻ quyến rũ cổ xưa. Các tác phẩm của GARCON thể hiện những sự kiện khó chịu xảy ra trong thành phố, chẳng hạn như việc hẹn hò đền bù được thực hiện tại thẩm mỹ viện vào ngày hôm đó, hay các cô gái đánh nhau.

( 현재이 제작사의 영화가 없습니다 )


  주간 트렌드 검색어


  주간 트렌드 배우


  링크